Over Verhalen

Laat je meeslepen door de persoonlijke verhalen van veteranen, burgers en verzetsstrijders.

We vertellen hun acties en ervaringen tot in het kleinste detail. We vinden het zeer belangrijk om deze verhalen te bewaren en te delen.

Veel van deze persoonlijke verhalen zijn vaak één van de belangrijkste bronnen om een globaal en reëel beeld te scheppen over deze periode.