Harold Baumgarten

Harold Baumgarten & zijn landing op Omaha Beach

Nick Lieten

Ontdek hoe de Amerikaanse soldaten hun eerste voet aan land zetten tijdens de landingen op Omaha Beach door de ogen van Harold Baumgarten.

mijnenvegers op Utah Beach

Mijnenvegers op Utah beach

Bram Dermout

De amfibische landingen begonnen bij het vrijmaken & veiligstellen van Duitse zeemijnen. Aubrey Gilman verteld hoe de mijnenvegers op Utah Beach hun taak uitvoerden.

Café Gondrée - Pegasus brug

Café Gondrée, het verhaal van de familie

Thomas Timmers

Het staat gekend als het eerste bevrijde huis van West-Europa. Maar kent u ook het verhaal van dit toch wel bekende Café Gondrée aan de Pegasus Bridge?

Luitenant-Kolonel Alastair Pearson

Luitenant-Kolonel Alastair Pearson en zijn acties

Bram Dermout

Luitenant-Kolonel Alastair Pearson was een bakker, boer en één van de meest befaamde soldaten van het parachute regiment tijdens de Tweede Wereldoorlog.

James Gavin

De eerste uren van James Gavin

Thomas Timmers

Ontdek hoe Majoor Generaal James Gavin tijdens de eerste uren van de landing samen met zijn manschappen oprukten naar La Fiere.

Beklimming van Pointe du hoc

Beklimming van Pointe du Hoc

Nick Lieten

Het verhaal van Leonard Lomell verteld over hoe hij en de andere Amerikaanse Rangers de Beklimming van Pointe du hoc trotseerden.

Over Verhalen

Laat je meeslepen door de persoonlijke verhalen van veteranen, burgers en verzetsstrijders.

We vertellen hun acties en ervaringen tot in het kleinste detail. We vinden het zeer belangrijk om deze verhalen te bewaren en te delen.

Veel van deze persoonlijke verhalen zijn vaak één van de belangrijkste bronnen om een globaal en reëel beeld te scheppen over deze periode.

Medewerker worden?

Wij zijn altijd op zoek naar personen die mee willen helpen in het optimaliseren en samen stellen van artikels. Als medewerker ben je nergens toe verplicht. Alles is vrijblijvend, je kiest zelf hoeveel tijd je aan de medewerking spendeert.

Wordt medewerker

Artikel schrijven?

Denk je iets interessants of waardevol te kunnen bijdragen aan D-day Info? Je kan een artikel schrijven of materiaal aannleveren zonder volwaardig medewerker te zijn. Wij bekijken hoe we jouw bijdrage kunnen verwerken en indien mogelijk, publiceren.

Artikel schrijven