Vrijheid van meningsuiting

De medewerkers en bijdragers van deze website zijn onafhankelijk en zijn aan geen politieke denkbeelden of groeperingen gebonden. Grote interesse in de Tweede Wereldoorlog, de landingen van Normandië en de behoefte om er iets mee te doen, hebben geresulteerd in dit continue project op vrijwillige basis.

De artikelen op deze site zijn met de grootste zorg en met behulp van vele bronnen samengesteld. Het kan echter altijd voorkomen dat interpretatie van die bronnen, of nieuwe bronnen, andere zienswijzen naar voren brengen. Wij stellen het op prijs, wanneer je als lezer deze informatie met ons wil delen. Je kan dit, onder vermelding van de betreffende bron(nen) dit naar ons doorsturen, zodat onze medewerkers in staat zijn om hun artikelen nog verder te vervolmaken.

Externe vermeldingen

Deze website kan links naar websites die door derden openbaar zijn gemaakt bevatten en websites die door derden openbaar zijn gemaakt kunnen links naar deze website bevatten. D-day Info onderzocht deze websites van derden niet en heeft in elk geval geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites.

Daarom wijst D-day Info elke aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of materiaal geplaatst op die websites af. Het feit dat een link wordt gecreëerd naar een website van een derde of dat wordt toegelaten dat een website van een derde een link bevat naar deze website, betekent niet dat D-day Info de producten of diensten die worden aangeboden op die website van een derde goedkeurt of aanbeveelt.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine stukjes technische informatie die door de browser worden opgeslagen op een computer. De cookies stellen D-day Info in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van de website. Met deze informatie is D-day Info in staat de website te verbeteren en aan te passen aan de wensen van de klanten en bezoekers. je kan de browser zo instellen dat je tijdens het bezoek aan de website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je niet van alle mogelijkheden van de website gebruik kunt maken.