Robert Sink

Robert Sink

Thomas Timmers

Robert Sink was een Amerikaanse legerofficier tijdens de Tweede Wereldoorlog, de Koreaanse Oorlog en tijdens de campagnes in Panama.

Richard Winters

Richard Winters

Thomas Timmers

Als lid van de E ‘Easy’ Company nam hij deel aan de invasie van Normandië in 1944. Later vocht hij mee tijdens Operatie Market Garden en in de Slag om de Ardennen.

Tags

Tags zijn sleutelwoorden die gekoppeld zijn aan bepaalde artikels op basis van hun onderwerp & inhoud. U kunt op deze website vanuit artikels zoeken op basis van 'tags' om gelijkaardige of verwante artikels weer te geven zoals op deze pagina.

U bent momenteel op zoek naar artikels die de tag 'Band of brothers' bevatten.

Medewerker worden?

Wij zijn altijd op zoek naar personen die mee willen helpen in het optimaliseren en samen stellen van artikels. Als medewerker ben je nergens toe verplicht. Alles is vrijblijvend, je kiest zelf hoeveel tijd je aan de medewerking spendeert.

Wordt medewerker

Artikel schrijven?

Denk je iets interessants of waardevol te kunnen bijdragen aan D-day Info? Je kan een artikel schrijven of materiaal aannleveren zonder volwaardig medewerker te zijn. Wij bekijken hoe we jouw bijdrage kunnen verwerken en indien mogelijk, publiceren.

Artikel schrijven