Utah Beach

Utah Beach

Utah Beach was de meest westelijke landingszone en is gelegen tussen Pouppeville en La Madeleine. Het strand werd voornamelijk toegewezen aan de Amerikaanse 4e Infanteriedivisie.

Nick Lieten
Harold Baumgarten

Harold Baumgarten & zijn landing op Omaha Beach

Ontdek hoe de Amerikaanse soldaten hun eerste voet aan land zetten tijdens de landingen op Omaha Beach door de ogen van Harold Baumgarten.

Nick Lieten
Sword Beach

Sword beach

Sword Beach was het meest oostelijke amfibische landingszone van de geallieerden. De landing was een verantwoordelijkheid van de Britse 3e infanteriedivisie en de Britse 27e pantserbrigade.

Bram Dermout

Tags

Tags zijn sleutelwoorden die gekoppeld zijn aan bepaalde artikels op basis van hun onderwerp & inhoud. U kunt op deze website vanuit artikels zoeken op basis van 'tags' om gelijkaardige of verwante artikels weer te geven zoals op deze pagina.

U bent momenteel op zoek naar artikels die de tag 'Beach' bevatten.

Medewerker worden?

Wij zijn altijd op zoek naar personen die mee willen helpen in het optimaliseren en samen stellen van artikels. Als medewerker ben je nergens toe verplicht. Alles is vrijblijvend, je kiest zelf hoeveel tijd je aan de medewerking spendeert.

Wordt medewerker

Artikel schrijven?

Denk je iets interessants of waardevol te kunnen bijdragen aan D-day Info? Je kan een artikel schrijven of materiaal aannleveren zonder volwaardig medewerker te zijn. Wij bekijken hoe we jouw bijdrage kunnen verwerken en indien mogelijk, publiceren.

Artikel schrijven