D-day

D-day, de eerste dag van Operation Overlord

Nick Lieten

De term D-Day wordt in de krijgsmacht gebruikt om de dag aan te duiden waarop men een aanval of operatie plant.

Operation Pointblank

Operation Pointblank

Thomas Timmers

Het primaire doel van Operation Pointblank was om de aanwezigheid van de Duitsers in het luchtruim af te zwakken of te vernietigen ten voordele van de geallieerde invasie, Operation Overlord.

Tags

Tags zijn sleutelwoorden die gekoppeld zijn aan bepaalde artikels op basis van hun onderwerp & inhoud. U kunt op deze website vanuit artikels zoeken op basis van 'tags' om gelijkaardige of verwante artikels weer te geven zoals op deze pagina.

U bent momenteel op zoek naar artikels die de tag 'Morgan' bevatten.

Medewerker worden?

Wij zijn altijd op zoek naar personen die mee willen helpen in het optimaliseren en samen stellen van artikels. Als medewerker ben je nergens toe verplicht. Alles is vrijblijvend, je kiest zelf hoeveel tijd je aan de medewerking spendeert.

Wordt medewerker

Artikel schrijven?

Denk je iets interessants of waardevol te kunnen bijdragen aan D-day Info? Je kan een artikel schrijven of materiaal aannleveren zonder volwaardig medewerker te zijn. Wij bekijken hoe we jouw bijdrage kunnen verwerken en indien mogelijk, publiceren.

Artikel schrijven