Tweede front - Teheran

Een tweede front

Thomas Timmers

De Sovjet-Unie vraagt de andere geallieerde machten een tweede front te openen in het Westen om de druk van de Duitsers in het Oosten te verlichten.

Het resultaat van D-day

Het resultaat van D-day

Bram Dermout

Op het einde van D-day hadden de geallieerden een eerste stap gezet naar bevrijding van Europa al was het vooropgestelde doel bijna in geen enkele sector bereikt.

Tags

Tags zijn sleutelwoorden die gekoppeld zijn aan bepaalde artikels op basis van hun onderwerp & inhoud. U kunt op deze website vanuit artikels zoeken op basis van 'tags' om gelijkaardige of verwante artikels weer te geven zoals op deze pagina.

U bent momenteel op zoek naar artikels die de tag 'Tweede front' bevatten.

Medewerker worden?

Wij zijn altijd op zoek naar personen die mee willen helpen in het optimaliseren en samen stellen van artikels. Als medewerker ben je nergens toe verplicht. Alles is vrijblijvend, je kiest zelf hoeveel tijd je aan de medewerking spendeert.

Wordt medewerker

Artikel schrijven?

Denk je iets interessants of waardevol te kunnen bijdragen aan D-day Info? Je kan een artikel schrijven of materiaal aannleveren zonder volwaardig medewerker te zijn. Wij bekijken hoe we jouw bijdrage kunnen verwerken en indien mogelijk, publiceren.

Artikel schrijven