Les Cruise

D-day parachutist, veteraan Les Cruise over vrijheid en familie

Thomas Timmers

Bijna 74 jaar later, verleend het National Warplane Museum veteraan, Les Cruise, de mogelijkheid om, samen met zijn familie, opnieuw mee te vliegen met het vliegtuig waar hij uitsprong tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Oudste skydiver ooit

Oudste skydiver ooit

Thomas Timmers

De 101 jarige D-day veteraan Verdun Hayes, vestigt een wereldrecord als oudste skydiver ooit met een tandemsprong.

Tags

Tags zijn sleutelwoorden die gekoppeld zijn aan bepaalde artikels op basis van hun onderwerp & inhoud. U kunt op deze website vanuit artikels zoeken op basis van 'tags' om gelijkaardige of verwante artikels weer te geven zoals op deze pagina.

U bent momenteel op zoek naar artikels die de tag 'Vliegtuig' bevatten.

Medewerker worden?

Wij zijn altijd op zoek naar personen die mee willen helpen in het optimaliseren en samen stellen van artikels. Als medewerker ben je nergens toe verplicht. Alles is vrijblijvend, je kiest zelf hoeveel tijd je aan de medewerking spendeert.

Wordt medewerker

Artikel schrijven?

Denk je iets interessants of waardevol te kunnen bijdragen aan D-day Info? Je kan een artikel schrijven of materiaal aannleveren zonder volwaardig medewerker te zijn. Wij bekijken hoe we jouw bijdrage kunnen verwerken en indien mogelijk, publiceren.

Artikel schrijven