Nieuwe film over D-day

Nieuwe film over D-day dankzij Dale Dye en Tom Hanks

Thomas Timmers

Bijna iedereen kent de legendarische film 'Saving Private Ryan' of de geweldige serie 'Band of Brothers'. Dankzij de samenwerking tussen Dale Dye en Tom Hanks is er een soortgelijke nieuwe film over D-day op komst!

James Gavin

De eerste uren van James Gavin

Thomas Timmers

Ontdek hoe Majoor Generaal James Gavin tijdens de eerste uren van de landing samen met zijn manschappen oprukten naar La Fiere.

Tags

Tags zijn sleutelwoorden die gekoppeld zijn aan bepaalde artikels op basis van hun onderwerp & inhoud. U kunt op deze website vanuit artikels zoeken op basis van 'tags' om gelijkaardige of verwante artikels weer te geven zoals op deze pagina.

U bent momenteel op zoek naar artikels die de tag 'brug' bevatten.

Medewerker worden?

Wij zijn altijd op zoek naar personen die mee willen helpen in het optimaliseren en samen stellen van artikels. Als medewerker ben je nergens toe verplicht. Alles is vrijblijvend, je kiest zelf hoeveel tijd je aan de medewerking spendeert.

Wordt medewerker

Artikel schrijven?

Denk je iets interessants of waardevol te kunnen bijdragen aan D-day Info? Je kan een artikel schrijven of materiaal aannleveren zonder volwaardig medewerker te zijn. Wij bekijken hoe we jouw bijdrage kunnen verwerken en indien mogelijk, publiceren.

Artikel schrijven