De slag om Cherbourg

De slag om Cherbourg

Nick Lieten

Het veroveren van een intacte grote haven tijdens de slag om Cherbourg was cruciaal voor een succesvolle opmars tegen de Duitsers in West-Europa.

Aanval op Dieppe

Aanval op Dieppe

Thomas Timmers

Het doel van deze aanval was om een haven te veroveren, deze bezet te houden, informatie in te winnen en te kijken hoe de Duitsers hierop zouden reageren.

Tags

Tags zijn sleutelwoorden die gekoppeld zijn aan bepaalde artikels op basis van hun onderwerp & inhoud. U kunt op deze website vanuit artikels zoeken op basis van 'tags' om gelijkaardige of verwante artikels weer te geven zoals op deze pagina.

U bent momenteel op zoek naar artikels die de tag 'Haven' bevatten.

Medewerker worden?

Wij zijn altijd op zoek naar personen die mee willen helpen in het optimaliseren en samen stellen van artikels. Als medewerker ben je nergens toe verplicht. Alles is vrijblijvend, je kiest zelf hoeveel tijd je aan de medewerking spendeert.

Wordt medewerker

Artikel schrijven?

Denk je iets interessants of waardevol te kunnen bijdragen aan D-day Info? Je kan een artikel schrijven of materiaal aannleveren zonder volwaardig medewerker te zijn. Wij bekijken hoe we jouw bijdrage kunnen verwerken en indien mogelijk, publiceren.

Artikel schrijven