Alle teksten op D-day Info vallen onder de auteurswet, zodat de copyright berust bij onze medewerkers en bijdragers. Indien je bepaalde inhoud van deze website wenst te gebruiken, dan is dit toegestaan indien je hier een bronvermelding bij plaatst of goedkeuring vraagt.

Het overnemen van teksten en afbeeldingen is altijd toegestaan indien deze voor educatieve doeleinden genuttigd worden. Wij zijn een groot voorstander om de inhoud en historische informatie, die je op deze website kunt terugvinden, te delen met anderen.

Wij proberen de artikels op deze website met veel zorg en aandacht samen te stellen. Toch bestaat er altijd een mogelijkheid dat er per ongeluk of per toeval bepaalde inhoud gepubliceerd wordt zonder toestemming van de rechtmatige eigenaar hiervan. Mocht je zulke inhoud tijdens jouw bezoek op deze website aantreffen, gelieve dit dan zo snel mogelijk aan ons te melden. De betreffende inhoud zal, na onderzoek, onmiddellijk verwijderd worden. Nogmaals willen we benadrukken dat D-day Info een volledige non-profit organisatie is waarvan de gepubliceerde artikels enkel ter educatie dienen.

Hierdoor kan D-day Info niet borg staan voor de nauwkeurigheid, de adequaatheid, de volledigheid, de tijdloosheid of de geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie en het materiaal die deze website bevat of waarnaar wordt verwezen of de betrouwbaarheid en de eerbaarheid van hun bronnen.

Daarom zal D-day Info ook niet aansprakelijk zijn, op welke grond dan ook, contractueel of niet, voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die je zou hebben geleden en die het gevolg is van het toegang hebben tot, het bezoek of gebruik van deze website, behalve in geval van opzet of zware fout van onze zijde.