Landingen van D-day

De landingen van D-day, bestonden uit lucht- en amfibische landingen en worden beschouwd als één van de grootste invasies in de hele militaire geschiedenis.

De dag ervoor

De dag voor D-day betekende voor velen verschillende dingen. 287.000 mannen en ontelbare gepantserde voertuigen waren aan boord van de schepen gegaan, sommigen van hen al in de eerste dagen van de maand. Sommigen van hen waren al een tijdje van de buitenwereld afgesloten; ze zagen geen hemel en geen zee, geen daglicht en geen duisternis. Ze voelden zich ziek, waren moe en er gingen duizenden gedachten door hun hoofd. Ze wisten dat er een moment zou komen dat ze uitgespuwd zouden worden op een vreemde kust vol dodelijke elementen, een kust die onder een moordend vuur zou liggen.

Onderwerpen
  1. De dag voor D-day

Operation Neptune

Op 1 februari stelden Montgomery, Ramsay en Leigh-Mallory het Initial Joint Plan (het gemeenschappelijke basisplan) Operation Neptune op, ‘een executief instrument’ met betrekking tot de expansie van Operation Overlord. De luchtstrijdkrachten waren al begonnen ‘aan de voorbereidende fases van de strijd.

De Navy was met de administratieve planning begonnen in 1942, en het gehele raamwerk van de omvangrijke taak van het Navy-vervoer, aanval en verdediging was al in detail uitgewerkt. Aanpassingen en uitbreidingen van die plannen zouden doorgaan tot aan D-Day, en Zelfs nog daarna.

De legers die erbij betrokken waren stonden voor een onvoorstelbare opgave. Het Amerikaanse 1ste Leger en het Britse 2de leger stelden hun aanvalsplannen op respectievelijk 25 februari en 20 maart voor. Vanaf dat moment konden op alle niveaus gedetailleerde plannen opgesteld worden.

Onderwerpen
  1. Operation Neptune

Luchtlandingen

De luchtlandingen werden toegewezen aan drie divisies en werden uitgevoerd in de nacht van 5 op 6 juni alvorens de amfibische landingen van start gingen.

De Britse luchtlandingen met de 6th Airborne Division vonden ten oosten van de amfibische landingszones plaats. Hun doel was om de bruggen van de Orne te beveiligen, communicatielijnen uit te schakelen en onder meer de Merville batterij te veroveren.

De Amerikaanse luchtlandingen vonden plaats met de 101st en 82nd Airborne Divisions ten westen van de amfibische landingszones om vooral verbindingswegen en bruggen te veroveren.

Dankzij deze acties werden de twee flanken van de invasie veilig gesteld. Hierdoor werden de Duitsers belemmerd versterkingen te sturen naar het toekomstig geallieerde bruggenhoofd. De strijd om dat bruggenhoofd (een vaste voet aan wal) werd de volgende ochtend op de stranden uitgevochten.

Amfibische landingen en stranden op D-day

De amfibische landingen op D-day kunnen we onderverdelen in vijf zones of stranden. Op ieder van deze stranden werden er divisies toegewezen waarvoor elk een doel vooropgesteld werd.

De Britten kregen Sword beach en Gold beach toegewezen. De Canadezen Juno beach. Hier verliepen de landingen op het strand niet al te moeizaam. Echter moesten ze landinwaarts huis per huis veiligstellen waardoor ze veel tijd en ook manschappen verloren.

De Amerikanen kregen de stranden Omaha beach en Utah beach toegewezen. Vooral op Omaha beach vielen de meeste slachtoffers. De Duitse verdediging was hier veel hardnekkiger. De landing op Utah beach verliep dan weer zonder veel moeite. Mede omdat men, door de stroming, op het verkeerde stuk geland was. Toevallig werd dit stuk minder goed verdedigd dan het oorspronkelijk doel. Daartussen hadden de Amerikaanse rangers als doel zes kanonnen uit te schakelen op Pointe du Hoc die zowel Omaha- als Utah beach konden bereiken.

Facties tijdens de landingen van D-day

Voor zowel de geallieerden als de Duitsers kon D-day omschreven worden als de langste dag. Beide facties verloren aanzienlijk veel manschappen.

Geallieerden

De meeste weten wel dat vooral de Amerikanen, Britten en Canadezen deel uitmaakten van de westelijke geallieerden op D-day. Maar ook kleinere landen speelden een belangrijke rol in hun bijdrage aan deze historische dag.

Onderwerpen
  1. Geallieerden op D-day

Duitsers

Pas toen het te laat was, schoten de Duitsers gestructureerd in actie. Maar door de afgezwakte Luftwaffe en Kriegsmarine konden deze acties onvoldoende ondersteund worden.

Resultaat van de landingen op D-day

Het begin van het einde van de Tweede Wereldoorlog, zo wordt deze belangrijke dag in onze geschiedenis vaak bestempeld. Het was voor velen één van de langste, moeilijkste en belangrijkste dagen die deze oorlog gekend heeft. Het lot van Europa werd voor een deel bepaald door het resultaat van D-day.

Bekijk alle onderwerpen van 'Landingen' Volgend hoofdstuk - Operation Overlord
Eenvoudig overzicht
Landingen
Algemeen overzicht van alle onderwerpen in het huidige hoofdstuk 'Landingen'.